Download Bảng Chữ Cái Katakana PDF Đầy Đủ Nhất

0
51
bảng chữ cái katakana pdf
Download bảng chữ cái Katakana (PDF) tiếng Nhật đầy đủ

Khác với tiếng Việt chúng ta thì trong tiếng Nhật sẽ có 3 bảng chữ cái đó là Hiragana, Katakana và Kanji. Ứng với mỗi bảng chữ cái sẽ có những điểm khác biệt nhau cũng như đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên hệ thống cấu trúc ngữ pháp tiếng Nhật. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn tham khảo bảng chữ cái Katakana (PDF) bản đầy đủ để các bạn có thể tải về học tập thêm nhé.

1. Sơ lược về bảng chữ cái Katakana

Bảng chữ cái Katakana là một trong hai bảng chữ cái phổ biến trong tiếng Nhật, bên cạnh bảng chữ cái Hiragana. Katakana được sử dụng chủ yếu để viết các từ vựng gốc nước ngoài, tên riêng, thuật ngữ khoa học và từ tiếng Anh được mượn vào tiếng Nhật. Dưới đây là bảng chữ cái Katakana cùng với phiên âm tiếng Anh tương ứng:

 • ア (a) イ (i) ウ (u) エ (e) オ (o)
 • カ (ka) キ (ki) ク (ku) ケ (ke) コ (ko)
 • サ (sa) シ (shi) ス (su) セ (se) ソ (so)
 • タ (ta) チ (chi) ツ (tsu) テ (te) ト (to)
 • ナ (na) ニ (ni) ヌ (nu) ネ (ne) ノ (no)
 • ハ (ha) ヒ (hi) フ (fu) ヘ (he) ホ (ho)
 • マ (ma) ミ (mi) ム (mu) メ (me) モ (mo)
 • ヤ (ya) ユ (yu) ヨ (yo)
 • ラ (ra) リ (ri) ル (ru) レ (re) ロ (ro)
 • ワ (wa) ヲ (wo) ン (n)
 bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana
Sơ lược bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana

Bảng chữ cái tiếng Nhật Katakana có hình dạng gọn gàng và góc cạnh, thường được viết bằng các đường thẳng và góc vuông. Việc nắm vững bảng chữ cái Katakana (PDF) là cần thiết để đọc và viết các từ tiếng Nhật sử dụng chữ Katakana một cách chính xác và hiểu được nghĩa của chúng.

2. Cách phát âm của bảng chữ cái tiếng nhật Katakana

Cách phát âm trong bảng chữ cái Katakana (PDF) tương đối giống với bảng chữ cái Hiragana. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Nguyên âm ア (a) phát âm tương tự như “a” trong Tiếng Việt, nhưng nhẹ hơn một chút.
 • Nguyên âm イ (i) phát âm giống với “i” trong Tiếng Việt.
 • Nguyên âm ウ (u) khi phát âm, khẩu hình miệng là “u” nhưng âm thoát là “ư”.
 • Nguyên âm エ (e) có cách phát âm tương tự như ウ (u), âm thoát ra là sự lai giữa “e” và “ê”.
 • Nguyên âm オ (o) phát âm tương tự như “ô” trong Tiếng Việt.
Cách phát âm bảng chữ cái katakana
Cách phát âm bảng chữ cái katakana

Ngoài ra, có một số cách phát âm đặc biệt cần lưu ý:

 • Khi phát âm chữ R, âm thanh lai giữa “l” và “r”.
 • Chữ ヲ (wo) có phiên âm là “wo”, nhưng phát âm là “o” giống với オ (o).
 • Chữ ん khi phát âm như một chữ cái thì sẽ là “ưn” hay “ưng”.
 • Chữ ヂ (ji) và ヅ (dzu) phát âm lần lượt là “ji” và “dzu”.
 • Chữ シ (shi) khi phát âm cần tạo âm gió “shi”, không phải “si”.
 • Chữ チ (chi) thuộc hàng T nhưng phát âm là “chi”, không phải “ti”.
 • Chữ ツ (tsu) khi phát âm cần tạo âm gió ngắn và dứt khoát là “tsu”.
 • Chữ フ (fu) phát âm hơi lai giữa “phư” và “hư”.

3. Bảng chữ cái Katakana nên dùng khi nào?

Bảng chữ cái Katakana (PDF) thường được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 1. Từ vựng ngoại lai: Katakana được sử dụng để biểu thị từ vựng, tên riêng, thuật ngữ hoặc cụm từ từ ngoại lai. Ví dụ: コーヒー (kōhī – cà phê), パン (pan – bánh mì), テレビ (terebi – truyền hình).
 2. Tên riêng: Katakana thường được dùng để viết tên riêng, đặc biệt là tên nước, tên công ty, tên người nước ngoài. Ví dụ: アメリカ (Amerika – Mỹ), イタリア (Itaria – Ý), マイクロソフト (Maikurosofuto – Microsoft).
 3. Từ khóa trong tiếng Nhật: Katakana được sử dụng để nhấn mạnh từ khóa hoặc các thành phần quan trọng trong văn bản, báo cáo hoặc trình bày. Ví dụ: インポート (inpōto – nhập khẩu), エコロジー (ekorojī – sinh thái học), プレゼンテーション (purezentēshon – trình bày).
 4. Phần giao tiếp: Katakana cũng có thể được sử dụng trong việc biểu thị các âm thanh, tiếng động hoặc trạng thái cảm xúc trong giao tiếp. Ví dụ: ワオ!(Wao! – Wow!), ヒャッハー!(Hyahhā! – Haizz!).
bảng chữ cái katakana
Khi nào nên sử dụng chữ Katakana trong tiếng Nhật

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng Katakana không hoàn toàn cố định và có thể thay đổi theo ngữ cảnh và mục đích sử dụng. Việc học từ vựng và cách sử dụng Katakana sẽ giúp bạn làm quen và hiểu rõ hơn về cách sử dụng chữ cái này trong tiếng Nhật.

4. Download bảng chữ cái Katakana PDF đầy đủ

Link download: Tải tại đây

Trên đây là bài viết giới thiệu về bảng chữ cái Katakana PDF tiếng Nhật cũng như file tải bản đầy đủ mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn tham khảo. Hy vọng qua bài viết này bạn học sẽ nhanh chóng thuộc bảng chữ cái tiếng Nhật này cũng như nhớ hết các nét chữ và biết cách đọc chữ cái một cách chuẩn xác. Chúc bạn thành công.